PROGRAM PENGISIAN BANTUAN DANA RAYA (I-FITRI) NEGERI TERENGGANU 2022 BERSAMA KOMUNITI FLAT DESA CHENDERING

Aktiviti terkini |22- 31 Mac 2022

Tempat Aktiviti:
PEDi Chendering

Ringkasan Aktiviti :
• Pengisian Borang Bantuan Dana Raya Negeri Terengganu secara online dan manual diperkenalkan bagi memudahkan dan mempercepatkan lagi proses pengagihan bantuan kepada rakyat Negeri Terengganu
• Oleh itu, pihak PEDi Chendering mengambil inisiatif memberi kemudahan untuk mendapatkan akses internet bagi penduduk komuniti flat Chendering yang ingin melakukan pengisian Borang Bantuan secara online dengan kerjasama Pihak Adun Batu Buruk secara terus.


Tujuan :
• Tujuan program ini dilakukuan bagi memberi kemudahan kepada komuniti bagi mendapatkan maklumat yang jelas bagi pengisian bantuan dana.
• Mengajar penduduk kampung cara-cara pengisian borang secara talian terutama kepada mereka yang tidak pernah menggunakan komputer
• Membantu golong warga emas dalam pengisian borang bantuan


Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Program pengisian borang bantuan Dana Raya diadakan setiap hari sepanjang bulan march bersama Komuniti Flat Chendering


Kelebihan Aktiviti :
• Memudahkan komuniti mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan tepat.
• Memberi pendedahan kepada penduduk tentang mudahnya menggunakan komputer dan internet dalam urusan harian terutama pengisian borang permohonan secara talian yang perlu diisi.
• Mengeratkan hubungan antara PEDi Chendering dan juga komuniti flat.
• Pengisian borang atas talian dilakukan secara tepat, cepat dan mudah
• Meningkatkan lagi pengetahuan ICT terutamanya golongan belia dan warga emas.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :