PROGRAM PENGATURCARAAN MICROBIT - FUTURE SKILL FOR ALL DI PUSAT INTERNET CHENDERING

Aktiviti terkini |1 - 31 Oktober 2020

Tempat Aktiviti:
PI Chendering

Tujuan :
• Aktiviti sebegini merupakan salah satu proses pembelajaran dan pengajaran dalam bentuk permainan.
• Taklimat ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan tentang asas elektronik, pengaturcaraan dan diakhiri dengan membina projek ringkas.
• Dapat menambah kemahiran peserta berkaitan teknik pengaturcaraan yang mana secara tidak lansung dapat menambah pengetahuan dan kemahiran peserta dalam mengguna teknologi dan penggunaan Microsoft make code.

Kelebihan Aktiviti :
• Meningkatkan kemahiran peserta menggunakan komputer dalam kalangan peserta.
• Menambah kecekapan peserta menggunakan perisian pengaturcaraan Make Code.
• Belajar untuk berfikiran secara kreatif dalam menyelesaikan masalah.
• Menambah keyakinan peserta dalam mempelajari ilmu teknologi maklumat.
• Memfokuskan kepada pengaturcaraan jenis visual blok dan Python, menjadikannya lebih mudah untuk kanak-kanak.
• Mengeratkan hubungan antara Staff PI & peserta.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :