TRAINING IN HOUSE “TEAM DYNAMIC & REFRESHER PROGRAM”

Aktiviti terkini | 21 & 22 Julai 2020

Tempat Aktiviti:
De Rhu Beach Resort Kuantan, Pahang

Tujuan :
• Kursus ini melibatkan 55 wakil Pusat Internet di wilayah pantai timur iaitu Kelantan,Terengganu dan Pahang
• Khusus ini dikendalikan oleh trainer yang terlatih iaitu En Zakaria Bin Yasin
• Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan tentang kemahiran dan memberi penerangan yang lebih jelas tentang pengurusan Pusat Internet kepada wakil setiap pusat internet untuk meningkatkan kemahiran
• Selain itu, petugas pusat internet juga didedahkan dengan cara berkomunikasi dengan baik
• Menambah nilai baik pusat internet dengan perkongsian idea dari setiap wakil pusat internet

Kelebihan Aktiviti :
• Memantapkan lagi Pengurusan Pusat Internet supaya menjdi lebih cekap dan efisyen
• Memantapkan pengetahuan sedia ada pertugas berkaitan kepimpinan dan jati diri
• Memupuk kerjasama antara wakil pusat internet dengan pusat internet yang lain
• Menyemarakan lagi rasa komitmen yang tinggi Serta tanggunjawab dalam diri petugas PI
• Meningkatkan lagi nilai tambah dalam aspek kemahiran insaniah dalam diri Pertugas PI

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :