KARNIVAL INOVASI ICT NEGERI TERENGGANU

Aktiviti terkini | 06 - 07 Oktober 2019

Tempat Aktiviti:
TD 1303 Jalan Sultan Zainal Abidin

Tujuan Aktiviti :
• Program tersebut merupakan flatform terbaik bagi memberi pendedahan dan kesedaran tentang perkembangan teknologi ICT semasa serta memberi peluang kepada pengunjung untuk mengikuti taklimat dan bengkel ICT
• Memperkenalkan Kluster P1 Kuala Terengganu dan kuala Nerus serta mengetengahkan fungsi dan peranan PI kepada pengunjung

Kelebihan Aktiviti :
• Memberi pendedahan kepada peserta tentang penggunaan internet yang betul
• Meningkatkan juga keyakinan diri di kalangan peserta
• Membentuk rasa bertanggungjawab terhadap barangan elektornik yang telah rosak serta cara pelupusan yang betul
• Pengunjung mendapat info yang lebih tepat dan jelas mengenai Myfreeview TV
• Menerangkan cara bagaimana dan kepentingan e-waste terhadap alam sekitar
• Pengunjung memperolehi input-input terkini dari agensi kerajaan yang terlibat
• Mengeratkan hubungan serta jalinan kerjasama antara Kluster Terengganu

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :