KURSUS KEMAHIRAN MENOLONG SAHABAT PST-PCC DAN SUKARELWAN KEBAJIKAN

Aktiviti terkini | 05 Oktober 2019

Tempat Aktiviti:
Dewan Utama Kompleks Ibu Tunggal Desa YPKT

Tujuan Aktiviti :
• Membentuk sikap positif serta memberi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang proses menolong bagi membolehkan peserta memberi khidmat menolong kepada kumpulan sasaran dan ahli masyarakat yang menghadapi masalah peribadi
• Pengetahuan dan kefahaman mengenai proses menolong
• Memahami teori-teori kaunseling yang utama
• Kemahiran teknik-teknik temuramah kaunseling seperti cara-cara merespon dengan empati kepada perasaan, punca perasaan dan seterusnya mengenalpasti masalah
• Mengatur rancangan tindakan bagi mengatasi masalah

Kelebihan Aktiviti :
• Peserta dapat membentuk sikap positif serta memberi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang proses menolong bagi membolehkan peserta memberi khidmat menolong kepada kumpulan sasaran dan ahli masyarakat yang menghadapi masalah peribadi
• Peserta memperolehi ilmu Pengetahuan dan kefahaman mengenai proses menolong
• Memahami teori-teori kaunseling yang utama
• Peserta dapat mengetahui kemahiran teknik-teknik temuramah kaunseling seperti cara-cara merespon dengan empati kepada perasaan, punca perasaan dan seterusnya mengenalpasti masalah
• Merapatkan ukhwah serta jalinan antara Psychology Care Centre (PCC) Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dengan komuniti Flat desa ypk dengan Pi Chendering
• Memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan iaitu dapat belajar bekerjasama, bertoleransi dan bergaul mesra dengan anggota masyarakat
• Mengikis sifat mementingkan diri
• Meringankan beban orang lain yakni golongan yang senang akan membantu golongan yang susah

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :