PROGRAM JELAJAH ANAK MUDA CINTA MALAYSIA

Aktiviti terkini | 04 November 2018

Tempat Aktiviti:
UTC Kuala Terengganu

Tujuan Aktiviti :
• Klik Dengan Bijak adalah sebuah program yang membudayakan penggunaan internet secara positif berteraskan 3 aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab yang menitikberatkan kawal selia kendiri (self-regulation) dalam membendung masalah penyalahgunaan internet.
• Memberi pendedahan berkaitan etika digital (Klik Dengan Bijak).
• Mewujudkan rasa tanggunjawab di kalangan pengguna supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.
• Mengeratkan hubungan silaturrahim antara PI dengan golongan belia.
• Bertujuan untuk mempromosikan dan memperkenalkan serta mengetengahkan fungsi dan peranan Pusat Internet (PI) kepada peserta.

Kelebihan Aktiviti :
• Mempromosikan dan memperkenalkan serta mengetengahkan fungsi dan peranan Pusat Internet (PI) kepada peserta.
• Memberi pendedahan kepada peserta tentang penggunaan internet yang betul.
• Meningkatkan juga keyakinan diri di kalangan belia dalam arus penggunaan teknologi yang semakin mencabar.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :