PROGRAM WORLD QURAN HOUR DI PERPUSTAKAAN DESA CHENDERING

Aktiviti terkini | 07 Jun 2018

Tempat Aktiviti:
Perpustakaan Desa Chendering

Tujuan :
• Penganjuran program berstatus global itu dapat menggerakkan gelombang umat Islam untuk berinteraksi dengan al-Quran.
• Tambahan pada Ramadan yang diturunkan al-Quran, kita menjadi sebahagian ejen mengajak hati yang dekat dengan kitab suci itu untuk terus membaca dan menghayati mesej dalam kitab memandu kehidupan umat Islam.

Kelebihan Aktiviti :
• Mengangkat budaya tadarus al-Quran dalam kalangan masyarakat di negara ini dan kesungguhan menjadikan ia acara tahunan menggambarkan semangat untuk bersama menyebarkan syiar Islam.
• Menaikkan imej Islam dan menyuntik semangat mendalami, menghayati serta ajaran terkandung di dalamnya.
• Membentuk sebuah landasan solidariti ummah seluruh dunia di bawah naungan al-Quran.
• Menjalin kerjasama yang baik dengan agensi-agensi yang terlibat.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :